Stiri Covid-19 Formulare Monitorul Oficial Local

Legislatie functionare primarie

Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea administratiei publice locale îl constituie în esenta:

 

OUG 57/2020 Codul Administrativ, actualizat

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ulterioare 

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, actualizata 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 

Legea 227/2015, privind Codul fiscal, actualizat 

Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizat

Aceste acte normative, în forma actualizata si orice alte acte normative cu caracter incident în sfera administratiei publice locale, pot fi accesate utilizând portalul: http://legislatie.just.ro

Legislatia euroapeana, în forma actualizata, poate fi consultata pe portalul european EUR - Lex, la urmatoarea adresa de internet: http://eur-lex.europa.eu