Anunt constituire drept superficie

Anunt privind constituirea prin licitatie publica a unui drept de superficie cu titlu oneros pentru Parc fotovoltaic producere energie electrica din surse regenerabile

Fisier atasat: Pdf